Objavljeno: 11.6.2019

Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana

Svetovni dan velnesa | Global Wellness Day (GWD) - 8.6.2019

Prispevek k svetovni promociji velnesa smo nedvomno dodali tudi na VSŠKV. Celoten program aktivnosti GWD so organizirali in vodili študentje prvega in drugega letnika višješolskega študijskega programa Velnes v okviru projektnih nalog pri predmetih Uvod v turizem in destinacijski management, Kulinarika in vitalnost, Športna animacija in osebno trenerstvo. Pri delu so jih usmerjali in mentorirali predavatelji omenjenih predmetov.

#gwd #gwd2019 #svetovnidanvelnesa #globalwellnessday #wellness #velnes #vskv #vsskv #vsškv #tvu #tvu2019
Stopite v stik z nami
Sporočilo je bilo poslano. Kmalu vam bomo odgovorili.